ЗА НАС

Фирма” Тотал М” ООД е създадена през 1990г. и  започва своята дейност с производството на мебели, за да предложи едно ново и различно виждане в производството на мебели.
Компанията предлага решения за всички видове клиенти:
• корпоративни
• търговци
• крайни потребители
Научи повече за ТОТАЛ-М, изтегли:
“ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ” TOTAL-M (BG)
Постижения

Тотал-М ООД е една от петте фирми в област Шумен,

наградени за осигурени добри условия на труд

Пет фирми от област Шумен бяха наградени  на тържествено заседание на Областния съвет по условия на труд, свикано по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки

„Достойният труд е безопасният труд. И това е важно за работодатели и за работници. И двете страни трябва да са добре аргументирани и мотивирани при изпълнение на трудовите си задължения. Едните да създават добри и здравословни условия на труд, а другите да са информирани за правата си и да спазват трудовата дисциплина“, заяви областният управител на Шумен Донка Иванова.
Тя връчи на представителите на предприятията благодарствени грамоти и призове за отлични постижения при осигуряване на условия за безопасност и здраве при работа и не са допуснали трудови злополуки.

Една от петте фирми с отличие е и фирма „Тотал – М” ООД.

Политиката за опазване живота и здравето на работещите в Тотал-М е част от общата политика на дружеството. Тя изразява убедеността и намеренията на ръководството за превенция на здравето и безопасността и непрекъснатото подобряване на условията на труд !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На най-престижното изложение в България- “СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ”, фирмата печели награди през:
2005г. – “Най-добра мебелна експозиция”
2011г. – “Мебел на годината”
2013г. – номинация за “Българска мебел за годината”
През 2013 година фирмата кандидатства по европейски проект “Система за управление на здраве и безопасност при работа”. На 30 септември 2014 година фирма „Тотал-М” ООД (град Шумен) приключва успешно изпълнението на проект „Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на „Тотал-М” ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и работно облекло с по-висока степен на защитеност”.

През 2007 година компанията разширява производствения си капацитет и дейност, чрез инвестиране в ново оборудване и построяване на мострена зала. В същата година е внедрена и се прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.

Фирмата е член на “Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост”

Участия в изложения

Компанията е участвала на български и международни панаири и изложения:

  • До 1996 г. на Пловдивския панаир;
  • От 1997 г. до 2004 г. на “Стройко”- София;
  • През 2005 г, 2008 г.,2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013г. на “Светът на мебелите”- София,
  • През 2002 г. на “ORGATEC 2002’’ Кьолн, Германия;
  • През 2008  г. и 2011 г. на “IMM 2008” и “IMM 2011”  в Кьолн, Германия
  • През 2011 г. на “BIFE 2011” в Букурещ, Румъния;