„Тотал-М” ООД приключи успешно проект за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

25/09/2014

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ „Тотал-М” ООД приключи успешно проект за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд На 30 септември 2014 година фирма „Тотал-М” ООД (град Шумен) приключва успешно изпълнението на проект „Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на „Тотал-М” ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на…

»

3. Открита процедура за определяне на изпълнител

27/06/2014

ПРЕДМЕТ “Разработване и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007″, по проект BG051PO001 – 2.3.03-0507 “Подобряване на условията на труд и повишаване конкурентоспособнаста на “Тотал- М” ООД чрез проектиране на трудовата дейност , внедряване и сертифициране на система по стандарт…

»

2. Открита процедура за определяне на изпълнител

27/06/2014

Предмет на процедурата: „Сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007“, по проект BG051PO001 – 2.3.03-0507 „Подобряване условията на труд  и повишаване конкурентоспособността на „Тотал-М” ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18…

»

1.Открита процедура за определяне на изпълнител

27/06/2014

ПРЕДМЕТ на процедурата: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”, по проект BG051PO001 – 2.3.03-0507 „Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на „Тотал-М” ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване…

»

Участие на “ТОТАЛ-М” в специализирано изложение “СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ” 2013г., гр. София

08/05/2013

По време на специализираното изложение “СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ” 2013г. в гр. София, мебелна фирма “ТОТАЛ-М” представи три нови серии с марката  “ДРАГИ”. Две от представените серии са предназначени за детско-юношески стаи. Серия “Крис” се характеризира с метални крака под точно определен ъгъл, които намират продължение и в корпусите на мебелите….

»

Мебели ДРАГИ представя модулна система “БЛЕН”

12/03/2013
osnova BLEN

БЛЕН е акроним, получен от идеята за нейното разработване. Да е : Бързо, Лесно, Евтино и Надеждно. Модулната система е приложима, както за детски стаи така и за холови или всекидневни пространства. Това е постигнато благодарение на многобройните комбинации от подредбата на модулите и. Друго предимство на системата “БЛЕН” е…

»

Нова търговска марка

08/08/2012
dragi

От 01.08.2012 г.  всички мебели, произвеждани от фирма “Тотал-М” ООД са с марка “ДРАГИ”.

»

Специализирана изложба „Светът на мебелите”

24/07/2012

Между 27.10 – 30.10.2010 г фирма „Тотал-М” ООД беше участник в Международна специализирана изложба „ Светът на мебелите”. Бяха показани нови разработки на фирмата в областта на офис обзавеждането и обзавеждане за дома.

»

Специализирана изложба „Светът на мебелите”

27/08/2010
boom2

Между 27.10 – 30.10.2010 г фирма „Тотал-М” ООД беше участник в Международна специализирана изложба „ Светът на мебелите”. Бяха показани нови  разработки на фирмата в областта на офис обзавеждането  и обзавеждане за дома.

»

Mеждународното изложение IMM

01/01/2008
tre

Между 14.01 – 20.01.2008 г. в Кьолн се проведе международното изложение IMM на което фирма „Тотал-М” ООД представи нови изделия в областта на домашното обзавеждане – холови секции „Елеганс” и „Бриз”, авангарната маса „Бумеранг” и второ поколение на  стол „Тре”

»