КАРИЕРИ

Свободни позиции в “ТОТАЛ-М” ООД

1. Машинен оператор, оцветяване на метал

Задължения и отговорности:
1. Извършва боядисването на елементи и детайли.
2. Контролира процеса на боядисване и спазване на технологичните изисквания.
3. Отговаря за нормалното функциониране и правилната експлоатация на машините и съоръженията, свързани с боядисването.
4. Извършва подготвителни и общи дейности, свързани с боядисването на елементите и детайлите на изделията.
· Физически качества: Отлично здравословно състояние.
Образование и квалификации: Средно или средно техническо
Опит и умения:
– стаж по специалността- предимство;
– добри познания на технологичните изисквания при боядисване;
– добра техническа грамотност;
● Вид на договора: Срок на изпитване – 6 м.;
За неопределено време;
● Работна заплата: по договаряне
● Работно време: петдневна раб. седница, осем часов работен ден;
● Личностни качества: организираност, комуникативност, съобразителност, високо степен на мотивация;
● Други умения: да работи в екип и самостоятелно, много добри умения за адаптиране;

Необходими документи за участие: Автобиография с актуална снимка. Срок за кандидатстване: 10.09.2014 г. Документите да се изпращат на e- mail: office@total-m.com

За допълнителни въпроси може да се обърнете към Теодора Славова- Р-тел административен отдел на тел.054/ 86 51 02.